هیات اسکیت خراسان رضـوی

Razavi Khorasan Skating Board

امروز
۲۹ تیر ۱۴۰۳
July 19 ,2024
دکتر محمد عجم خراسانی
رئیس هیات اسکیت خراسان رضوی
فرخنده گلستانی
نائب رئیس - عضو هیات رئیسه
ایمان رشیدی فرمان
سرپرست دبیری
دکتر مجتبی مصدقی
مشاور حقوقی
سعید سماکار
خزانه دار و عضو هیات رئیسه
محمدرضا رجبی
مشاور و رئیس کمیته پیشکسوتان
تکتم رضایی
عضو هیات رئیسه
هلیا دشتی
عضو هیات رئیسه
دکتر حسن دوست محمدی
رئیس کمیته آموزش
جلال هاشمی اهری
رئیس کمیته انضباطی
مرتضی مصدقی
رئیس کمیته فرهنگی
مهدی محمدپور روحی
رئیس کمیته مربیان
حسین اکبرپور
رئیس کمیته استعدادیابی
سید مصطفی حسینی
رییس کمیته داوران
محمد صدری
رئیس کمیته مسابقات
جواد کریم پور
رئیس انجمن هاکی
دکتر حسین صلاحی
سرپرست انجمن فری استایل
هادی آستارائی
رئیس کمیته همگانی
مرتضی مصدقی
سرپرست انجمن آلپاین و دانهیل
حامد یعقوبیان
رئیس انجمن رول بال

طراحی سایت

سایت خبری - سایت فروشگاهی - سایت ثبت نام - سایت شخصی - هوش مصنوعی و ...

ایمان رشیدی