هیات اسکیت خراسان رضـوی

Razavi Khorasan Skating Board

امروز
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
April 19 ,2024

دیدار رئیس اسکیت استان با فرماندار محبوب ورزش دوست شهرستان طرقبه شاندیز

دیدار رئیس هیات اسکیت استان با جناب آقای دکتر رحیمیان فرماندار محبوب و ورزش دوست طرقبه شاندیز

به گزارش روابط عمومی هیات اسکیت خراسان رضوی ، این دیدار که در راستای توسعه اسکیت دراستان و شهرستان طرقبه شاندیز انجام گرفت جناب آقای مهندس لری عضو هیئت رئیسه اسکیت استان نیز حضور داشتند.

 

 

 

طراحی سایت

سایت خبری - سایت فروشگاهی - سایت ثبت نام - سایت شخصی - هوش مصنوعی و ...

ایمان رشیدی