هیات اسکیت خراسان رضـوی

Razavi Khorasan Skating Board

امروز
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
April 19 ,2024

نهمین دوره مسابقات انجمن آلپاین و دانهیل (رشته اسکیت کراس) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات اسکیت خراسان رضوی، این مسابقات در روز جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ در شهرستان مشهد و دو بخش A و B برگزار شد.  مسابقات با حضور ۱۸۱ نفر شرکت کننده در دو بخش بانوان و آقایان از شهرستانهای مشهد ، سبزوار ، کاشمر ، تایباد ، مشهدریزه برگزار گردید.

🥉🥈🥇در پایان به نفرات برتر هر رده سنی، حکم و مدال قهرمانی نیز اهدا گردید. 🥉🥈🥇

〰〰〰〰〰〰〰

✅ نفرات برتر در این مسابقه به شرح زیر می باشد:

مقام آوران بانوان 

👈رده سنی ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

در بخش A

🥇پرتو تقوایی مقام اول

🥈اتاناز عرفانیان مقام دوم

🥉باران کیوانلو شهرستانکی مقام سوم

در بخش B

🥇وانیا رضایی مومن اباد مقام اول 

🥈ثنا محمودی مقام دوم

🥉تینا رجبی نژاد کوکنه مقام سوم 

سوگل احمدی مقام سوم مشترک

 

👈رده سنی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

در بخش A

🥇مرسانا شرافتی مقام اول

🥈بهار کیوانلو شهرستانکی مقام دوم

🥉مهرسا قدیمی مقام سوم

در بخش B

🥇ژینا ژیانی آسوده مقام اول 

🥈بارانا دلیر مقام دوم

🥉رها رساعی مقدم مقام سوم 

👈رده سنی ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۴/۱۰/۱۱

در بخش A

🥇پارمین پرور مقام اول

🥈سارا کیامهر مقام دوم

🥉ماعده مرادیان مقام سوم

در بخش B

🥇ارغوان صالحی مقام اول 

🥈هوناز مرادی مقام دوم

🥉فاطمه ابراهیمی مقام سوم

👈رده سنی ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

در بخش A

🥇حانیه طبسی مغانی مقام اول

🥈کیانا ربیعی مقام دوم

🥉مهیا قاضی زاده ارخودی سوم

در بخش B

🥇نیکا خزاعی فدافن مقام اول 

🥈تارا تورانی مقام دوم

🥉ارمینا محمدی مقام سوم

👈رده سنی ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۲/۱۰/۱۱

در بخش A

🥇ریحانه کشمیری مقام اول

🥈حدیث عباسی مقام دوم

🥉اترینا بیدخوری مقام سوم

در بخش B

🥇فاطمه کلاوشی مقام اول 

🥈رونا کیافر مقام دوم

🥉شایلین کاظمی مقام سوم

👈رده سنی ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۱/۱۰/۱۱

در بخش A

🥇 عسل ناز عابدینی مقام اول

🥈غزل عظیمی اول مقام دوم

🥉پریا لعل محمدی مقام سوم

در بخش B

🥇النا گلباف مقام اول 

🥈ارغوان باجری مقام دوم

🥉ایناز شرفی مقام سوم

👈رده سنی ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ 

در بخش A

🥇فاطمه اکبری مقام اول

🥈افسون خدادادی مقام دوم

🥉تینا کوهزاد مقام سوم

در بخش B

🥇اوینا نوری مقام اول 

🥈ویدا غلامی مقام دوم

🥉رها سرچاهی مقام سوم

👈رده سنی ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ تا ۱۳۸۹/۱۰/۱۱

در بخش A

🥇پریناز محمدپور روحی مقام اول

🥈تهمینه لعل دلبری مقام دوم

🥉نازنین نجار مغانی مقام سوم

در بخش B

🥇یاسمین کاسفی مقام اول 

🥈پرنیا لطفی مقام دوم

🥉زینب قاراعی کسمایی مقام سوم

👈رده سنی ۱۳۸۹/۱۰/۱۰ 

در بخش A

🥇 پریا دولت آبادی مقام اول

🥈باران توفیقی مقام دوم

🥉پانیسا حاتمی مقام سوم

در بخش B

🥇ستایش صدقی مقام اول 

🥈مهیا حامی مقام دوم

🥉نازنین زهرا خدابنده مقام سوم

👈رده سنی ۱۳۸۸/۱۰/۱۰ تا ۱۳۸۴/۱۰/۱۱

در بخش A

🥇تینا غلامی مقام اول

🥈پرستو فغانی مقام دوم

🥉ثمین خوشزادمغانی مقام سوم

در بخش B

🥇فاطمه اکبری مقام اول 

🥈یگانه نورمحمدیان مقام دوم

🥉نرگس جهانگیر مقدم زارع مقام سوم

👈رده سنی ۱۳۸۳/۱۰/۱۰ تا ۱۳۷۴/۱۰/۱۱

در بخش A

🥇صبا رحمتی مقام اول

🥈حنانه واحدیان مقام دوم

🥉نیلوفر رشیدی مقام سوم

در بخش B

🥇مریم زهانی مقام اول 

🥈 افروز خسروجردی مقام دوم

—————————————-

مقام آوران اقا

👈رده سنی ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

در بخش A

🥇مهدیار آرین شاد مقام اول

🥈پارسا شمس آبادی مقام دوم

🥉ارسام آدینه مقام سوم

در بخش B

🥇سید مهبد حسینی نیا مقام اول 

🥈امیرحسین حجت پناه مقام دوم

🥉امیر رضا پرنیا مقام سوم

👈رده سنی ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۴/۱۰/۱۱

در بخش A

🥇یزدان سوداگر مقام اول

🥈پارسا حاجی پور مقام دوم

🥉سینا رمضانی مقام سوم

در بخش B

🥇محمدرضا نرمی مقام اول 

🥈یاسین عبدالهی مقام دوم

🥉 سروش ایلاتی مقام سوم

👈رده سنی ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

در بخش A

🥇عماد پیامی مقام اول

🥈کیانا اسکندری نصراباد مقام دوم

🥉امیرطاها مجاهدی پور مقام سوم

در بخش B

🥇امیرحسین مسکنی مقام اول 

🥈محمد مهدی عظیمی اول مقام دوم

🥉محمد یاسین صلصالی مقام سوم

👈رده سنی ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۲/۱۰/۱۱

در بخش A

🥇رضا لعل دلبری مقام اول

🥈باربد صفار مقام دوم

🥉امیرعلی محبی فر مقام سوم

در بخش B

🥇ماهان کاظمی مقام اول 

🥈یزدان زارع مقام دوم

🥉متین توانمندی مقام سوم

👈رده سنی ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۱/۱۰/۱۱

در بخش A

🥇امیرعلی عنابستانی مقام اول

🥈محمدطاها مرتاض مقام دوم

🥉محمدطاها شورابی مقام سوم

در بخش B

🥇پرهام مرتاض مقام اول 

🥈سید محمد پارسا هاشمی مهنه مقام دوم

🥉امیرمحمد طبسی مقام سوم

👈رده سنی ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ 

در بخش A

🥇ماهان مرتاض مقام اول

🥈سید محمد متین احمدزاده مقام دوم

🥉امیرحسین دانایی مقام سوم

در بخش B

🥇سید صبحان حسینی مقام اول 

🥈محمد زمان سبحانی مقام دوم

👈رده سنی ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ تا ۱۳۸۹/۱۰/۱۱

در بخش A

🥇سبحان همت مقام اول

🥈محمدطاها عازم مقام دوم

🥉علی صالحی مقام سوم

👈رده سنی ۱۳۸۹/۱۰/۱۰ تا ۱۳۸۸/۱۰/۱۱

در بخش A

🥇عبدالرافع محمودی مقام اول

🥈احمدرضا برمکی مقام دوم

🥉سجاد سعادت نژاد مقام سوم

محمد مصطفی هادوی مقام سوم مشترک

👈رده سنی ۱۳۸۸/۱۰/۱۰ 

در بخش A

🥇بردیا فلاحی راد مقام اول

🥈حسین محمدی مقام دوم

🥉امیرحسیو واحدیان مقام سوم

👈رده سنی ۱۳۸۷/۱۰/۱۰ تا ۱۳۸۴/۱۰/۱۱

در بخش A

🥇ساسان ممدوحی مقام اول

🥈آریا ارجمندفر مقام دوم

🥉میثم رحمانی مقام سوم

در بخش B

🥇ارمین قربانی مقام اول 

🥈کوروش شفیعی مقام دوم

🥉ناصر رحیمدادی مقام سوم

طراحی سایت

سایت خبری - سایت فروشگاهی - سایت ثبت نام - سایت شخصی - هوش مصنوعی و ...

ایمان رشیدی