هیات اسکیت خراسان رضـوی

Razavi Khorasan Skating Board

امروز
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
April 19 ,2024

نتایج مسابقات دستجات آزاد استانی اسکیت سرعت

تیر ماه ۱۴۰۲ - دختران

نفس ناهبی

شهرستان: مشهد

مربی: نیما اکبرپور

کسب مقام اول

دلارام دهقان

شهرستان: مشهد

مربی: نیما اکبرپور

کسب مقام دوم

حسنا تجعفری سبزیکاران مقدم

شهرستان: مشهد

مربی: نیما اکبرپور

کسب مقام سوم

سیده آریسا شجاع کاهونی

شهرستان: مشهد

مربی: فاطمه اسعدی

کسب مقام اول

آلا سروش مهر

شهرستان: مشهد

مربی: هلیا دشتی

کسب مقام دوم

حانا خوافی

شهرستان: مشهد

مربی: نیما اکبرپور

کسب مقام سوم

مهراناسادات حسینی

شهرستان: مشهد

مربی: هلیا دشتی

کسب مقام اول

مهرسا سلیمانی

شهرستان: تایباد

مربی: سحر ترابی

کسب مقام دوم

مانیا احمدی

شهرستان: مشهد

مربی: پریسا ده پناه

کسب مقام سوم

سارا تجعفری سبزیکاران مقدم

شهرستان: مشهد

مربی: نیما اکبرپور

کسب مقام اول

سعاد سلیمانی

شهرستان: تایباد

مربی: سحر ترابی

کسب مقام دوم

آرشیدا محمدی

شهرستان: تایباد

مربی: سحر ترابی

کسب مقام سوم

ستاره گرامی

شهرستان: مشهد

مربی: هلیا دشتی

کسب مقام اول

گیلداسادات شیخی لطف آباد

شهرستان: مشهد

مربی: هلیا دشتی

کسب مقام دوم

فرنیا طاهری طهرانیان

شهرستان: مشهد

مربی: هلیا دشتی

کسب مقام سوم

عسل پیرانی

شهرستان: مشهد

مربی: مهرداد ثابت نیا

کسب مقام اول

هستی رضوانی نیک آبادی

شهرستان: مشهد

مربی: علی راوری

کسب مقام دوم

مشکات عقلی

شهرستان:

مربی: هلیا دشتی

کسب مقام سوم

ستایش صدقی

شهرستان: سبزوار

مربی: امیرحسین احمدی

کسب مقام اول

مهیا حامی

شهرستان: سبزوار

مربی: مائده جهانفر

کسب مقام دوم

محبوبه ذبیحی

شهرستان: مشهد

مربی: هلیا دشتی

کسب مقام سوم

همتا احدیان

شهرستان: مشهد

مربی: هلیا دشتی

کسب مقام اول

هستی آستارائی

شهرستان: مشهد

مربی: هلیا دشتی

کسب مقام دوم

نازنین زهرا کمری

شهرستان: درگز

مربی: بهاره حسن زاده

کسب مقام سوم

آیدا میرابی

شهرستان: مشهد

مربی: هلیا دشتی

کسب مقام اول

پریا حیدری

شهرستان:

مربی: فاطمه اسعدی

کسب مقام دوم

سیده پرنیان علوی

شهرستان:

مربی: هلیا دشتی

کسب مقام سوم

آیدا میرابی

شهرستان: مشهد

مربی: هلیا دشتی

کسب مقام اول

غزل سیار

شهرستان: مشهد

مربی: فاطمه اسعدی

کسب مقام دوم

نام: زهرا نظام دوست

شهرستان: مشهد

مربی: هلیا دشتی

کسب مقام سوم

نتایج مسابقات دستجات آزاد استانی اسکیت سرعت

تیر ماه ۱۴۰۲ - پسران

یزدان سوداگر

شهرستان: سبزوار

مربی: مائده جهانفر

کسب مقام اول

پوریا ریاحی یزد

شهرستان: مشهد

مربی: نیما اکبرپور

کسب مقام دوم

سیدعلی اصغر سلیمیان

شهرستان: درگز

مربی: بهاره حسن زاده

کسب مقام سوم

امیرسام موسی زاده

شهرستان: مشهد

مربی: علی راوری

کسب مقام اول

امیدرضا سلیمی راد

شهرستان: جغتایی

مربی: مهرداد مهدوی خواه

کسب مقام دوم

سامان بیرانوند

شهرستان: مشهد

مربی: محمدزاده

کسب مقام سوم

محمد کیان کلاته

شهرستان: مشهد

مربی: علی راوری

کسب مقام اول

کیان مهدیزاده

شهرستان: تایباد

مربی: سحر ترابی

کسب مقام دوم

محمد کیان پریشان

شهرستان: مشهد

مربی: نیما اکبرپور

کسب مقام سوم

ماهان چوپانی چای دره

شهرستان: مشهد

مربی: علی راوری

کسب مقام اول

محمدطاها گلرخی

شهرستان: کاشمر

مربی: زهرا زراعتکار

کسب مقام دوم

شایان جوادی

شهرستان: کاشمر

مربی: زهرا زراعتکار

کسب مقام سوم

کوروش یگانه خاکساری

شهرستان: مشهد

مربی: هلیا دشتی

کسب مقام اول

سیدعارف روشن ضمیران

شهرستان: مشهد

مربی: نیما اکبرپور

کسب مقام دوم

سیدسبحان حسینی

شهرستان: سبزوار

مربی: حسین احمدی

کسب مقام سوم

سیدعارف هاشمیان

شهرستان: مشهد

مربی: هلیا دشتی

کسب مقام اول

امیرعلی نوروزیان

شهرستان: مشهد

مربی:نیما اکبرپور

کسب مقام دوم

سپهر سلطانی قریب

شهرستان: درگز

مربی: بهاره حسن زاده - الیاس زارع

کسب مقام سوم

پارسا بابا زاده

شهرستان: مشهد

مربی: حسین اکبرزاده

کسب مقام اول

طاها کوهجانی

شهرستان: مشهد

مربی: پریسا ده پناه

کسب مقام دوم

عرفان خوشبین

شهرستان: سبزوار

مربی: امیرحسین احمدی

کسب مقام سوم

نام: همایون یدالهی

شهرستان: تربت جام

مربی: سعید یدالهی

کسب مقام اول

نام: ادریس رسولی رسنگانی

شهرستان: تربت جام

مربی: سعید یدالهی

کسب مقام دوم

نام: محمدحسین شریعتی

شهرستان: مشهد

مربی: پریسا ده پناه

کسب مقام سوم

طراحی سایت

سایت خبری - سایت فروشگاهی - سایت ثبت نام - سایت شخصی - هوش مصنوعی و ...

ایمان رشیدی